Pū Kōrero | Whakataki

Pū Kōrero

Sep 15 2023 • 39 seconds

Nau mai ki Pū Kōrero, he punua pāho reo Māori e ruku nei ki ngā kōrero, ki ngā wheako, ki ngā mātauranga me ngā whakaaro a ngā pūkōrero i uiuitia nei e Te Rawhitiroa Bosch.

Whakarongo rā, whakarongo rā, whakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou mai ngā pūkōrero nei.

Ruku atu rā ki te rētōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te wheako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea ai hei kōmiringa whakaaro, hei pikinga wairua, hei hoa kōrero māori mōu.

You Might Like