ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன் வாழ்க்கை முறை அவர் செய்த போர்கள்.தொண்டி நகரில் ஏற்பட்ட வெட்சி போர்.

Ungal Thozhi Anitha - Tamil Podcast

Mar 20 2022 • 6 mins

ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன் வாழ்க்கை முறை அவர் செய்த போர்கள்.தொண்டி நகரில் ஏற்பட்ட வெட்சி போர்.இவன், அன்பு, அறம், அருள் ஆகிய நற்பண்புகள் உடையவனாக 35 ஆண்டுகள் நல்லாட்சி நடத்தி வந்தான். #tamilpodcast #tamilpodcaster #tamilpodcastseries #tamilcienma #vijaytv #choladynasty #tamilhistory #tamilhistorymemes #anitha #anitha_tamil #amazonmusicpodcast #amazonpodcast #spotify #spotifypodcasts #spotifytamil #spotifytamilpodcast #anchor #anchorpodcast #anchorpodcasters #cherajourney #cheravaralaru #cheramannar #historyofkerela #chera #chola #tamilnadu #tamil