Ngô Đình Nhu, phi vụ Maneli 1963, và cuộc "đi đêm" giữa Sài Gòn và Hà Nội

Khám Phá Lịch Sử | khamphalichsu.com

Dec 25 2020 • 17 mins

Những cuốn sách và những bài báo đề cập đến các sự kiện năm 1963 thường rải rác nói tới những cuộc tiếp xúc bí mật giữa hai chính quyền Sài Gòn và Hà Nội.. Xem chi tiết: https://khamphalichsu.com/cuoc-di-dem-giua-sai-gon-va-ha-noi-nam-1963-n185.html