உண்மையில் காதல் என்பது என்ன? பவா செல்லதுரையின் கதையாடல் சொல்வழிப்பயணம்-6

Sol Vazhi Payanam - Bava Chelladurai | Hello Vikatan

Nov 17 2022 • 16 mins

Welcome back to yet another interesting episode of Sol Vazhi Payyanam with Bava Chelladurai. In this episode he talks about love failure, how love is shown in todays worlds but what actually love is. He takes a reference of GVM's Vinnai Thandi Varuvaya movie and how feelings that is obtained by Trisha has evoked her. Bava calls her side of love is true... Watch what Bava has to justify it.

CREDITS

Edit - Sree raj |

Producer - Sakthi Tamil Selvan |

Organising - Sylwester L.|

Podcast Channel executive - Prabhu Venkat | Podcast Network Head - M Niyas Ahmed.