Tại sao phẫu thuật của y học Trung Hoa cổ đại rất phát triển nhưng lại bị thất truyền?

ETV Podcast

May 6 2024 • 10 mins

Người hiện đại thường cho rằng Tây y có thể phẫu thuật, còn Trung Y thì làm sao có thể làm phẫu thuật được? Kỳ thực, phẫu thuật của y học Trung Hoa cổ đại vô cùng phát triển, trong các thư tịch cổ xưa đều có ghi chép lại.

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/tai-sao-phau-thuat-cua-y-hoc-trung-hoa-co-dai-rat-phat-trien-nhung-lai-bi-that-truyen_198736.html