Câu chuyện dân gian: Hai anh em và viên trân châu

ETV Podcast

May 6 2024 • 10 mins

Xưa có hai anh em nhà kia, người anh có của cải ruộng vườn, nhưng là người hà khắc, một đồng cũng không bỏ ra. Người em trai thì không có của cải, ăn rau dại qua cơn đói, bốn mùa mặc áo tơi.

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/hanh-trinh-tam-linh-den-ladakh-an-do_426987.html