Rupert Sheldrake: Gene không tạo nên sự phát triển tổng thể của sinh vật (P1)

ETV Podcast

May 6 2024 • 9 mins

Trong khi hàng loạt các nhà khoa học và nhà di truyền học đang trên con đường giải quyết những bí ẩn cuối cùng của DNA, một nhà sinh vật học người Anh là khởi nguồn của nhiều tranh cãi đã giải thích cách mà giải phẫu học và các suy nghĩ của chúng ta liên quan đến vũ trụ thông qua các nguồn lực thần bí và không thể nhận thấy như thế nào.

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/rupert-sheldrake-gen-khong-tao-nen-su-phat-trien-tong-the-cua-sinh-vat-p1_229287.html