Chùa Ân Oán – Sự thiện lành kết thúc một mối oán ân

ETV Podcast

May 6 2024 • 6 mins

Xưa kia có hai gia đình nọ là hàng xóm của nhau, mối giao tình giữa hai nhà rất tốt đẹp, phu nhân hai nhà lại mang thai cùng một lúc, do đó đã quyết định khi con họ chào đời sẽ cho chúng kết nghĩa làm huynh đệ tỷ muội. Về sau, cả hai nhà đều sinh được con trai, hai đứa trẻ từ nhỏ đã gọi nhau là huynh đệ, cùng nhau trưởng thành, tình cảm thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/chua-an-oan-su-thien-lanh-ket-thuc-mot-moi-oan-an_273729.html