Xuất nhập Minh giới Thần giới thấy quá khứ và tương lai, thông điệp gì cho con người thế gian?

ETV Podcast

May 3 2024 • 11 mins

Có một số người có thần thông đặc thù, có thể ra vào Minh giới, Thần giới, thấy được trạng thái thời không của âm gian và thiên thượng, biết được nhiều việc tương lai còn chưa phát sinh, thậm chí là những bí mật mà nhân gian bị che khuất. Những người này tựa hồ đều có sứ mệnh câu thông, rốt cuộc họ muốn nhắn nhủ thông điệp gì cho con người thế gian?

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/xuat-nhap-minh-gioi-than-gioi-thay-duoc-qua-khu-va-tuong-lai-ho-nhan-nhu-thong-diep-gi-cho-con-nguoi-the-gian_272941.html