Chuyện lạ: Thuật toán mệnh khiến Hoàng đế cũng phải kinh ngạc

ETV Podcast

May 6 2024 • 10 mins

Không chỉ cơ thể con người, mà ngay cả âm thanh, hơi thở, và những vật dụng của con người đều mang tín tức của sinh mệnh. Chỉ cần dựa vào những tín tức đó của con người, mà suy đoán được cát hung quý tiện của con người. Các bậc thầy tướng số thời Trung Quốc cổ đại đã thể hiện tài năng đặc biệt này như thế nào?

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/chuyen-la-thuat-toan-menh-khien-hoang-de-cung-phai-kinh-ngac_275251.html