Bí ẩn về trường năng lượng của cơ thể con người

ETV Podcast

May 4 2024 • 13 mins

Thân thể con người có thể phát ra một loại ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy được. Trước đây, những bức vẽ chân dung Thần Phật đều có ánh sáng rất đẹp ở trên đỉnh đầu, cho dù là tranh chân dung ở phương Đông hay phương Tây cũng đều như vậy.

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/bi-an-ve-truong-nang-luong-co-the-cua-con-nguoi_272330.html