Đâu là giới hạn của thân thể người?

ETV Podcast

May 6 2024 • 7 mins

Nín thở gần 20 phút, hoặc thức trắng 11 ngày có vẻ như là những kỷ lục siêu nhiên, nhưng giới hạn thực sự của con người là gì?

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/dau-la-gioi-han-cua-than-the-nguoi_200869.html