Nguồn gốc của Mặt Trăng

ETV Podcast

May 3 2024 • 11 mins

Don Wilson, trong tác phẩm “Tàu vũ trụ Mặt trăng Bí ẩn của chúng ta” đã từng đặt ra câu hỏi, “Có phải Mặt Trăng là một con tàu vũ trụ rỗng bên trong, được đưa vào quỹ đạo của Trái Đất từ thời tiền sử xa xôi?”

Xem bài viết tại đây:

https://www.epochtimesviet.com/nguon-goc-cua-mat-trang_200269.html