Camerŵn - Pennod 2

Podlediad Y Bardd Ar Daith

Apr 27 2019 • 9 mins

Mae'r bardd Ifor ap Glyn yn darganfod cysylltiad rhwng Bae Colwyn a Chamerŵn, ac hefyd bod bus pass Merthyr yn dderbyniol fel 'i-d' gan fyddin y wlad. Ceir cyflwyniad i hanes cythryblus Camerŵn a cheir cerdd o fawl i'r cyflwynydd radio Charles Tembei.