Camerŵn - Pennod 3

Podlediad Y Bardd Ar Daith

Apr 29 2019 • 9 mins

Yn ei bodlediad olaf o Gamerŵn, mae'r bardd Ifor ap Glyn, yn mwynhau matango neu 'win' o'r balmwydden, ac yn lawnsio llyfr yng nghanol power cut yng nghwmni'r beirdd Mike Jenkins ac Eric Ngalle Charles.