Lithiwania - Pennod 3

Podlediad Y Bardd Ar Daith

Apr 6 2019 • 9 mins

Yn ei bodlediad olaf o Lithwania, mae'r bardd Ifor ap Glyn yn darganfod mai dyma'r wlad olaf yn Ewrop i gefnu ar baganiaeth. Mae'n profi pleserau cael bath mewn mwd, yn cyfarfod â siaradwr Cymraeg o Kiev ac yn sgwennu cerdd i ddathlu hyfrydwch yr hydref yng nghoedwigoedd Lithwania.