Camerŵn - Pennod 1

Podlediad Y Bardd Ar Daith

Apr 25 2019 • 11 mins

Mae Ifor ap Glyn, yn cyrraedd y brifddinas Yaounde i hyrwyddo cysylltiadau llenyddol rhwng Cymru a Chamerŵn, yng nghwmni'r beirdd Mike Jenkins ac Eric Ngalle Charles. Cawn gyflwyniad i'r iaith Bakweri, a bwyta malwod - a cheir cerddi i ddiolch am grys ac am ocadas.