Pinagpalang Pamilya | Payong Kapatid

Payong Kapatid Podcast

06-08-2022 • 37 mins

Pag dating sa favoritism, kung sino maghahawak ng pera, pagdidisiplina sa anak –paano ba natin malalaman kung ano ang tamang gawin?

Sa pagpapatuloy ng FAMILY topic natin, tatalakayin natin ang iba’t ibang tanong tungkol sa values at practices nang magkaroon ng isang pinagpalang pamilya.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.