When Money Matters | Payong Kapatid

Payong Kapatid Podcast

06-08-2022 • 41 mins

Money, money, money!

Isa sa mga pinaka-pinagtatalunan ng mga pamilya ang usapang pera. Pero hahayaan nalang ba natin na masira ang mga relasyon dahil dito?


Ngayong episode, tingnan natin kung ano ang tunay na role at halaga ng pera sa pamilya at kung paano natin maiwasan at ma-resolve ang mga conflict na maaaring dala nito.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.