Breaking the Stigma: Mental Health | Payong Kapatid

Payong Kapatid Podcast

13-10-2022 • 45 mins

Noong October 10, tayo’y nagdiwang ng "World Mental Health Day" kung saan binigyang suporta ang mga taong nakakaranas ng struggles tungkol dito.


Ngayong episode, kasama natin ang isang licensed psychiatrist, si Dra. Irrisse Sison, para alamin ang mga mahalagang bagay tungkol sa mental health katulad ng pag-unawa sa iba at kung paano natin maalagaan ito sa sarili nating buhay.


Alalahanin, sa buhay, umaraw o umulan, kapag kailangan ng payong, palaging may #PayongKapatid!


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

You Might Like