Get Connected

Connector A/S

En podcast fra Connector A/S om ledelse og organisationer. read less
BusinessBusiness

Episodes

Ledelse man kan mærke - Connector A/S
May 7 2024
Ledelse man kan mærke - Connector A/S
I denne episode af Get Connected fra Connector A/S taler Mikael Elkan og kollega Stine Page med generalsekretær Ann-Sofie Bech von Hielmcrone fra KFUK Social Arbejde: Hvad betyder det for arbejdsmiljø og ledelse, når opgaven er at hjælpe nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund. I et miljø, hvor den ene dag sjældent ligner den anden, og man ofte står alene med et sårbart menneske. Hvad vil det sige, at ledelse er noget vi gør sammen? Hvad kræver det af en organisation? Og hvorfor er det vigtigt i KFUKSA?  I NGO-verdenen taler man om en Starvation Cycle, som Ann-Sofie forklarer her: Jo flere penge man sender direkte ud (til arbejdet med slutbrugeren), jo større risiko er der for man havner i en negativ spiral, hvor man ikke får fyldt faglighed nok på, og hvor man ikke får tid nok til fælles faglig refleksion. Det giver både en dårligere socialfaglig ydelse og et dårligere arbejdsmiljø. For der er et stort psykologisk pres på de medarbejdere, der arbejder i det her. I KFUK’s Social Arbejde handler det om at skabe og opretholde en balance mellem værdier, ressourcer og kompetencer. For når man altid kan gøre mere, er der risiko for at grænserne mellem det personlige og det professionelle udviskes. Det giver både et sårbart arbejdsmiljø og et behov for en robust organisation med en velfunderet faglig kultur.  Derfor bliver ledelse der styrker faglig refleksion og sparring afgørende. Så man har fagligt fundament at læne sig ind i, når man skal træffe svære valg on the spot.   Det taler vi blandt andet om og giver eksempler på, hvordan man kan gøre det i praksis. --- #Starvation_cycle #NGO #Civilsamfund #Faglig_ledelse #Arbejdsmiljø #KFUKSA #Socialt_arbejde #Reden #Udsatte #Hjemløse #Herberg #Prostitution #Sofasurfer #Psykisk sårbare #Misbrug #Psykisk_arbejdsmiljø #Refleksion #Fagligt_skøn #Stine_Page