Ashok Sanasari

New Release

Kudmat Babay de jana
Kudmat Babay de jana
Ashok Sanasari & Raksha Thakur, Jul 10, 2024

Releases

Kudmat Babay de jana
Kudmat Babay de jana
Single • 2024
Reshma, Vol. 3
Reshma, Vol. 3
Single • 2024
Nathu Babe de jana
Nathu Babe de jana
Single • 2024
Reshma, Vol. 2
Reshma, Vol. 2
Single • 2024
Reshma, Vol. 1
Reshma, Vol. 1
Single • 2024
Modi Sarkar, Pt. 1
Modi Sarkar, Pt. 1
Single • 2024
Yatra Shankhpal Jaana Ji
Yatra Shankhpal Jaana Ji
Single • 2024
Karak Baba Chounser Di
Karak Baba Chounser Di
Single • 2023

Top Songs

2. Sarvay chumanda maa da mella
2. Sarvay chumanda maa da mella
Ashok Sanasari & Jiya Rathur

3. Kudmat Babay de jana
3. Kudmat Babay de jana
Ashok Sanasari & Raksha Thakur

4. Reshma, Vol. 3
4. Reshma, Vol. 3
Ashok Sanasari & Satphal Lahree

5. Nathu Babe de jana
5. Nathu Babe de jana
Ashok Sanasari & Suresha Rajput

6. Reshma, Vol. 2
6. Reshma, Vol. 2
Ashok Sanasari & Suresha Rajput

7. Reshma, Vol. 1
7. Reshma, Vol. 1
Ashok Sanasari & Sapna Rajput

8. Ruknan Layan Paddar Machela
8. Ruknan Layan Paddar Machela
Ashok Sanasari & Pawan Kesar

9. Modi Sarkar, Pt. 1
9. Modi Sarkar, Pt. 1
Ashok Sanasari & Bandna Rajput

11. Tohdha Makiyen Da (Dogri Song)
11. Tohdha Makiyen Da (Dogri Song)
Ashok Sanasari & Diksha Bhagat