Vishal Kumar Sajan

New Release

Hamara Nathiya Par Likh Da Jay Bhim
Hamara Nathiya Par Likh Da Jay Bhim
Vishal Kumar Sajan & Krishna Algarji, Apr 10, 2024

Releases

Jay Bhim Ke Godanava
Jay Bhim Ke Godanava
Single • 2024
De Da Dil
De Da Dil
Single • 2024
Ravidass Ji Aayege
Ravidass Ji Aayege
Single • 2024
Bhim Aayege
Bhim Aayege
Single • 2024
Bhim Aayege
Bhim Aayege
Single • 2024
Jay Shree Ram
Jay Shree Ram
Single • 2024
Bagala Ke Piche
Bagala Ke Piche
Single • 2024
Ago Baat Batai
Ago Baat Batai
Single • 2024
Othawa Gulabi
Othawa Gulabi
Single • 2024
Re Pagali
Re Pagali
Single • 2024

Top Songs

1. Re Pagali
1. Re Pagali
Vishal Kumar Sajan

2. Aara Ke Tiger
2. Aara Ke Tiger
Vishal Kumar Sajan

3. Kamar Se Sarkata
3. Kamar Se Sarkata
Vishal Kumar Sajan

4. Bhim Aayege
4. Bhim Aayege
Vishal Kumar Sajan & Gudiya Rao

5. De Da Dil
5. De Da Dil
Ravi Rayal & Vishal Kumar Sajan

6. Hamara Nathiya Par Likh Da Jay Bhim
6. Hamara Nathiya Par Likh Da Jay Bhim
Vishal Kumar Sajan & Krishna Algarji

7. Jay Bhim Ke Godanava
7. Jay Bhim Ke Godanava
Vishal Kumar Sajan & Krishna Aglarji

8. Ravidass Bhagat Mashahur Ho Gaile
8. Ravidass Bhagat Mashahur Ho Gaile
Vishal Kumar Sajan & Vishal Music World

9. Ravidass Ji Aayege
9. Ravidass Ji Aayege
Vishal Kumar Sajan & Vikash Rao

10. Bhim Aayege
10. Bhim Aayege
Vishal Kumar Sajan & Sunil Sargam

11. Jay Shree Ram
11. Jay Shree Ram
Vishal Kumar Sajan [feat. Pawan Singh]

12. Bagala Ke Piche
12. Bagala Ke Piche
Vishal Kumar Sajan & Khushboo Raj