Anju Dixit

Top Songs

1. Shree Uttar Kanda Slok, Pt. 77 to 135
1. Shree Uttar Kanda Slok, Pt. 77 to 135
Yagyanidhi Dahal, Brajesh Khanal, GP Timalsina, Ambika Bhattarai, Krishna Prasad Dahal, Shreehari Phuyal, Sanat Kumar Wasti, Madan Dipbim, Sharmila Bardewa, Punya Khatri, Bishwonath Baral, Komal oli, Santosh Sharma, Anju Dixit, Sambhavi Sharma, Prakash Shrestha, Shambhu Ghimire, Shambhu Dahal, Shree Krishna ACHARYA, Kunti Bhattarai, Gyanmani Nepal, Shiva Dewan, Raman Ghimire & Dipesh Pradhan

2. Shree Uttar Kanda Slok, Pt. 136 to 191
2. Shree Uttar Kanda Slok, Pt. 136 to 191
Yagyanidhi Dahal, Brajesh Khanal, GP Timalsina, Ambika Bhattarai, Krishna Prasad Dahal, Shreehari Phuyal, Sanat Kumar Wasti, Madan Dipbim, Sharmila Bardewa, Punya Khatri, Bishwonath Baral, Komal oli, Santosh Sharma, Anju Dixit, Sambhavi Sharma, Prakash Shrestha, Shambhu Ghimire, Shambhu Dahal, Shree Krishna ACHARYA, Kunti Bhattarai, Gyanmani Nepal, Shiva Dewan, Raman Ghimire & Dipesh Pradhan