Zinê (Şevin)

Top Songs

1. Krivê
1. Krivê
Zinê (Şevin)

2. Malamın
2. Malamın
Zinê (Şevin)

3. Hey Felekê
3. Hey Felekê
Zinê (Şevin)

4. Megri
4. Megri
Zinê (Şevin)

6. Veli Diya Çiyane
6. Veli Diya Çiyane
Zinê (Şevin)

7. Ah Kirive
7. Ah Kirive
Zinê (Şevin)

8. Vay Limine
8. Vay Limine
Zinê (Şevin)

9. Lele Diyan Çiyan
9. Lele Diyan Çiyan
Zinê (Şevin)

10. Vide Malamın
10. Vide Malamın
Zinê (Şevin)

11. Megri Megri
11. Megri Megri
Zinê (Şevin)

12. Hey Felekê
12. Hey Felekê
Zinê (Şevin)

Top Albums