Govind Singh Padiyar

Releases

Kushala (Pahadi)
Kushala (Pahadi)
Single • 2022
Janu Chu China (Pahadi)
Janu Chu China (Pahadi)
Single • 2022

Top Songs

1. Kushala (Pahadi)
1. Kushala (Pahadi)
Govind Singh Padiyar

2. Janu Chu China (Pahadi)
2. Janu Chu China (Pahadi)
Govind Singh Padiyar & Meena Rana