Artist

Weixuan Guo

Popular Songs

Jade Tiger Pendant
Jade Tiger Pendant
Jie Ren, Xiaochao Su, Fuyin Jiao, Weixuan Guo & Hengyi Wang

Wu Lang Becoming a Monk
Wu Lang Becoming a Monk
Jie Ren, Xiaochao Su, Fuyin Jiao, Weixuan Guo & Hengyi Wang

Flame Colt
Flame Colt
Xiaochao Su, Fuyin Jiao, Weixuan Guo, Hengyi Wang & Tao Zhang

Black Tiger Appearing
Black Tiger Appearing
Linhuan Hu, Xiaochao Su, Fuyin Jiao, Weixuan Guo & Hengyi Wang

Civet Cat for Prince
Civet Cat for Prince
Jie Ren, Xiaochao Su, Fuyin Jiao, Weixuan Guo & Hengyi Wang

Three Drops of Blood -  Road Encounter
Three Drops of Blood - Road Encounter
Jie Ren, Xiaochao Su, Fuyin Jiao, Weixuan Guo & Hengyi Wang

0:00