Shashank Sekhar

Releases

Prathama Prema Tu
Prathama Prema Tu
Shashank Sekhar
Library
Library
Satyajit Pradhan, Shashank Sekhar, Lopamudra Dash, Biushnumohan Kabi & Dr.Ashutosha Mishra
Tu Moro Khali Moro
Tu Moro Khali Moro
Shashank Sekhar & Anita Das

Top Songs

1. Tu Moro Khali Moro
1. Tu Moro Khali Moro
Shashank Sekhar & Anita Das

2. Prathama Prema Tu
2. Prathama Prema Tu
Shashank Sekhar

3. Library
3. Library
Satyajit Pradhan, Shashank Sekhar, Lopamudra Dash, Biushnumohan Kabi & Dr.Ashutosha Mishra