Toran Nishad

Releases

Ek Najar Ma
Ek Najar Ma
Single • 2021
Ankhi Anje Tayha Kajra
Ankhi Anje Tayha Kajra
Single • 2021
Tore Naina
Tore Naina
Single • 2021

Top Songs

1. Tahi Bol Dena Re (Chhattisgarhi Song)
1. Tahi Bol Dena Re (Chhattisgarhi Song)
Toran Nishad & Champa Nishad

2. Ek Najar Ma
2. Ek Najar Ma
Toran Nishad

4. Tore Naina
4. Tore Naina
Toran Nishad