Artist

Tejash Regmi

Popular Songs

Malai Bhana Arulai Bhandina
Malai Bhana Arulai Bhandina
Tejash Regmi & Rina KC

Furke Junga
Furke Junga
Tejash Regmi & Samikshya Adhikari

Saalko Tapari Panchebaja
Saalko Tapari Panchebaja
Tejash Regmi & Purnakala BC

Rumal Dhoirani
Rumal Dhoirani
Tejash Regmi & Sunita Budha Chhetri

Bajau Maya Thapadi
Bajau Maya Thapadi
Tejash Regmi & Sunita Pangeni

Phukai Deu Mohani
Phukai Deu Mohani
Tejash Regmi & Sunita Budha Chhetri

Jham Jham Jhamkana
Jham Jham Jhamkana
Tejash Regmi & Asmita Adhikari

Ram Gaye Ban
Ram Gaye Ban
Shreedevi Devkota & Tejash Regmi

Popular Albums

Saalko Tapari Panchebaja
Saalko Tapari Panchebaja
Tejash Regmi & Purnakala BC
2022
Jham Jham Jhamkana
Jham Jham Jhamkana
Tejash Regmi & Asmita Adhikari
2022
Malai Bhana Arulai Bhandina
Malai Bhana Arulai Bhandina
Tejash Regmi & Rina KC
2022
Bajau Maya Thapadi
Bajau Maya Thapadi
Tejash Regmi & Sunita Pangeni
2016
Rumal Dhoirani
Rumal Dhoirani
Tejash Regmi & Sunita Budha Chhetri
2022
Phukai Deu Mohani
Phukai Deu Mohani
Tejash Regmi & Sunita Budha Chhetri
2022
Ram Gaye Ban
Ram Gaye Ban
Shreedevi Devkota & Tejash Regmi
2018
Furke Junga
Furke Junga
Tejash Regmi & Samikshya Adhikari
2022

0:00