Artist

LYRA DUET

Albums

Vakil Bazaar - Variations on a Persian Folk Song
Vakil Bazaar - Variations on a Persian Folk Song
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Popular Songs

Vakil Bazaar Variation No.6
Vakil Bazaar Variation No.6
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.10
Vakil Bazaar Variation No.10
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.4
Vakil Bazaar Variation No.4
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.2
Vakil Bazaar Variation No.2
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.1
Vakil Bazaar Variation No.1
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.3
Vakil Bazaar Variation No.3
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.11
Vakil Bazaar Variation No.11
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.5
Vakil Bazaar Variation No.5
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.12
Vakil Bazaar Variation No.12
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.9
Vakil Bazaar Variation No.9
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Thema
Thema
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Vakil Bazaar Variation No.7
Vakil Bazaar Variation No.7
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]

Popular Albums

Vakil Bazaar - Variations on a Persian Folk Song
Vakil Bazaar - Variations on a Persian Folk Song
LYRA DUET, Yeganeh Hosseini nia & Arash Hazhirazad [feat. Erfan Aseminejad]