Nayar Sabir

Albums

Ya Ali Apke Jane Ka - Single
Ya Ali Apke Jane Ka - Single
Zain Hussain Darban & Nayar Sabir

Popular Songs

Ya Ali Apke Jane Ka
Ya Ali Apke Jane Ka
Zain Hussain Darban & Nayar Sabir

Popular Albums

Ya Ali Apke Jane Ka - Single
Ya Ali Apke Jane Ka - Single
Zain Hussain Darban & Nayar Sabir