Σουζάνα Λαζαρίδου

Top Songs

1. Η απανθρωπιά
1. Η απανθρωπιά
Ιωάννης Τζιβάνης & Σουζάνα Λαζαρίδου

2. Μη δίνεις δανεικά λεφτά
2. Μη δίνεις δανεικά λεφτά
Σταύρος Τζουανάκος & Σουζάνα Λαζαρίδου

3. Γλυκό ψωμί δεν έφαγα
3. Γλυκό ψωμί δεν έφαγα
Πρόδρομος Τσαουσάκης & Σουζάνα Λαζαρίδου

4. Εσύ πασά μου φάε και πιε
4. Εσύ πασά μου φάε και πιε
Πρόδρομος Τσαουσάκης & Σουζάνα Λαζαρίδου