Artist

Yang Guodong

Popular Songs

Song of Happy Gathering
Song of Happy Gathering
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

Song of Mountain Deities
Song of Mountain Deities
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

Song of Dragon Worship
Song of Dragon Worship
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

Song of Wedding Escorting
Song of Wedding Escorting
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

Song of Reunion
Song of Reunion
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

Song of Sanjiao Worship
Song of Sanjiao Worship
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

Song of Pearls
Song of Pearls
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

Pray for Gods' Blessings
Pray for Gods' Blessings
Yang Guodong, He Guopeng & Yang Jiqun

0:00