Artist

Sri Yati

Popular Songs

Urip Bebrayan, Sl. Manyuro
Urip Bebrayan, Sl. Manyuro
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Krw Pisang Bali Kalajengaken Ponoragan, Sl. 9
Krw Pisang Bali Kalajengaken Ponoragan, Sl. 9
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Ayak-Ayak Sl.Manyuro
Ayak-Ayak Sl.Manyuro
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Salepuk Sl.Manyuro
Salepuk Sl.Manyuro
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Jinem Ular Kambang Kesambet Pangkur Palaran Sl.Manyuro
Jinem Ular Kambang Kesambet Pangkur Palaran Sl.Manyuro
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Orek-Orek Gobyog, Sl. Manyuro
Orek-Orek Gobyog, Sl. Manyuro
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Jamu-Jamu Sl. Manyuro
Jamu-Jamu Sl. Manyuro
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Orek-Orek Motor Mabur, Sl. 9
Orek-Orek Motor Mabur, Sl. 9
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Tak Enteni Sl. Manyuro
Tak Enteni Sl. Manyuro
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun

Popular Albums

Langen Tayub Madiun
Langen Tayub Madiun
J. Probo Laras, Sri Yati & Sri Kantun
1995