Kakeru Tomokawa Cv Makoto Ishii

Top Songs

1. Dissonance From The Past -2-
1. Dissonance From The Past -2-
Kakeru Tomokawa Cv Makoto Ishii, Ryo Dojima Cv Toshinari Fukamachi, Koga Ikuta Cv Genki Okawa, Yuki Shinjo Cv Yuki Yonai, Roland Narumi Cv Makoto Furukawa & Terunoshin Amagi Cv Shun Horie

2. Lead Your Sound
2. Lead Your Sound
Kakeru Tomokawa Cv Makoto Ishii & Roland Narumi Cv Makoto Furukawa

3. Invisible Chord 1st
3. Invisible Chord 1st
Kakeru Tomokawa Cv Makoto Ishii, Ryo Dojima Cv Toshinari Fukamachi, Koga Ikuta Cv Genki Okawa & Yuki Shinjo Cv Yuki Yonai

4. Dissonance From The Past -3-
4. Dissonance From The Past -3-
Kakeru Tomokawa Cv Makoto Ishii, Ryo Dojima Cv Toshinari Fukamachi, Koga Ikuta Cv Genki Okawa, Yuki Shinjo Cv Yuki Yonai, Roland Narumi Cv Makoto Furukawa & Terunoshin Amagi Cv Shun Horie

5. Dissonance From The Past -1-
5. Dissonance From The Past -1-
Kakeru Tomokawa Cv Makoto Ishii, Ryo Dojima Cv Toshinari Fukamachi, Koga Ikuta Cv Genki Okawa, Yuki Shinjo Cv Yuki Yonai, Roland Narumi Cv Makoto Furukawa & Terunoshin Amagi Cv Shun Horie