Artist

Hipz

New Release

NGỦ TRONG PHÒNG THU
albumNGỦ TRONG PHÒNG THU
E
Right & Hipz, Sep 02, 2021

Popular Songs

DOPE BOYS (Explicit Version)
DOPE BOYS (Explicit Version)
E
Zonny [feat. Hipz, TrapLord & Colombines]

Đêm Nay
Đêm Nay
E
Right, Hipz & Lona

K-ATM
K-ATM
Right, Hipz & Lona

Popular Albums

NGỦ TRONG PHÒNG THU
NGỦ TRONG PHÒNG THU
E
Right & Hipz
2021
HIPZ
HIPZ
Hipz
2020
ÔI TRỘ ÔI / CHỌI
ÔI TRỘ ÔI / CHỌI
E
Right & Hipz
2021
K-ATM
K-ATM
E
Right, Hipz & Lona [feat. Maxbenderz]
2021
DOPE BOYS (Explicit Version)
DOPE BOYS (Explicit Version)
E
Zonny [feat. Hipz, TrapLord & Colombines]
2021
Đêm Nay
Đêm Nay
E
Right, Hipz & Lona
2021

0:00