Artist

Nguyễn Đức Trung

Popular Songs

Tin ớ hoa hồng 4
Tin ớ hoa hồng 4
Kim Thoa, Phi Thúy Hạnh, Thành Lộc, Đỗ Quang & Nguyễn Đức Trung

Happy Birthday To You
Happy Birthday To You
Nguyễn Sanh, Đỗ Quang, Nguyễn Đức Trung & Thành Lộc

Giấc mơ
Giấc mơ
Nguyễn Đức Trung

Tin ớ hoa hồng 1
Tin ớ hoa hồng 1
Thành Lộc, Đỗ Quang & Nguyễn Đức Trung

Cùng Bên Nhau Chiến Đấu
Cùng Bên Nhau Chiến Đấu
Thành Lộc, Phi Thúy Hạnh, Nguyễn Đức Trung, Minh Nhí & Hữu Châu

Tôi Muốn Quên Đi
Tôi Muốn Quên Đi
Phi Thúy Hạnh & Nguyễn Đức Trung

Giã từ dĩ vãng
Giã từ dĩ vãng
Nguyễn Đức Trung

Giả từ dĩ vãng
Giả từ dĩ vãng
Nguyễn Đức Trung

Sẽ qua trong mưa
Sẽ qua trong mưa
Nguyễn Đức Trung & Phi Thúy Hạnh

Sẽ Qua Trong Mưa (feat. Phi Thúy Hạnh)
Sẽ Qua Trong Mưa (feat. Phi Thúy Hạnh)
Nguyễn Đức Trung [feat. Phi Thúy Hạnh]

0:00