Parv Thacker

Top Songs

1. Satnam Waheguru Dhun
1. Satnam Waheguru Dhun
Dr. Krupesh Thacker, Vacha Thacker & Parv Thacker

2. Hanuman Mantra (DJ Mix)
2. Hanuman Mantra (DJ Mix)
Dr. Krupesh Thacker, Vacha Thacker & Parv Thacker

3. Jalaram Dhun
3. Jalaram Dhun
Parv Thacker, Vacha Thacker & Dr. Krupesh Thacker

4. Laadli Beni
4. Laadli Beni
Dr. Krupesh Thacker & Parv Thacker

5. Mangal Bhavan - Ram Dhun
5. Mangal Bhavan - Ram Dhun
Parv Thacker, Parv Fusion Band, Dr. Krupesh Thacker & Vacha Thacker

6. Jana Gana Mana National Anthem (Notation Version)
6. Jana Gana Mana National Anthem (Notation Version)
Parv Thacker, Dr. Krupesh Thacker, Parv Fusion Band & The Notation Girl

7. Jana Gana Mana - National Anthem
7. Jana Gana Mana - National Anthem
Parv Thacker, Dr. Krupesh Thacker & Sur Gujarat Ke [feat. Parv Fusion Band]

8. Pyari Behna
8. Pyari Behna
Parv Thacker & Dr. Krupesh Thacker

9. Satnam Waheguru Mantra
9. Satnam Waheguru Mantra
Parv Thacker, Vacha Thacker, Dr. Krupesh Thacker & Parv Fusion Band

10. Hanuman Mantra (Drum Mix)
10. Hanuman Mantra (Drum Mix)
Parv Thacker & Parv Fusion Band

11. Hanuman Mantra Chanting 108 Times
11. Hanuman Mantra Chanting 108 Times
Parv Thacker & Parv Fusion Band

12. Tu Chhe O Maa
12. Tu Chhe O Maa
Dr. Krupesh Thacker, Vacha Thacker & Parv Thacker