დათო ოთიაშვილი

Top Songs

1. მოვიჩქაროდი შენთანა
1. მოვიჩქაროდი შენთანა
დათო ოთიაშვილი

2. მთაწმინდის მთვარე
2. მთაწმინდის მთვარე
დათო ოთიაშვილი & ტრიო "ნატალი"