Artist

Puja Vemula

Popular Songs

Kanha Kanha
Kanha Kanha
torontoyorksai [feat. Puja Vemula]

Pallandu
Pallandu
torontoyorksai [feat. Danushan Sivanathan, Suthan Amirthavasagam, Puja Vemula & Gayathri Rajasekaran]

Krishna Harey
Krishna Harey
torontoyorksai [feat. Puja Vemula & Gayathri Rajasekaran]

Darshan Deejo Aaj
Darshan Deejo Aaj
torontoyorksai [feat. Puja Vemula]

Sai Sai Smarana Karo
Sai Sai Smarana Karo
torontoyorksai & Puja Vemula

0:00