Artist

Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Popular Songs

Jivan He Tere Havale
Jivan He Tere Havale
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Basalo Vrindavan Girdhari
Basalo Vrindavan Girdhari
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Dulha Bane He sarkar
Dulha Bane He sarkar
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Mera Choadh De Dupatta Nandlal
Mera Choadh De Dupatta Nandlal
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Aaj Braj Me Hori Re
Aaj Braj Me Hori Re
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Buti Hari K Nam Ki
Buti Hari K Nam Ki
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Kajrare Mote- Mote
Kajrare Mote- Mote
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Me To Govardhan Ko Jau
Me To Govardhan Ko Jau
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Mera Nandlala Aa Gay
Mera Nandlala Aa Gay
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

Popular Albums

Buti Hari K Nam Ki
Buti Hari K Nam Ki
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Me To Govardhan Ko Jau
Me To Govardhan Ko Jau
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Mera Nandlala Aa Gay
Mera Nandlala Aa Gay
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Dulha Bane He sarkar
Dulha Bane He sarkar
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Aaj Braj Me Hori Re
Aaj Braj Me Hori Re
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Kajrare Mote- Mote
Kajrare Mote- Mote
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Mera Choadh De Dupatta Nandlal
Mera Choadh De Dupatta Nandlal
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Basalo Vrindavan Girdhari
Basalo Vrindavan Girdhari
Shri Vimal Krishan Pathak Ji
Jivan He Tere Havale
Jivan He Tere Havale
Shri Vimal Krishan Pathak Ji

0:00