Artist

Trúc Hà

Popular Songs

Ước mơ trẻ thơ
Ước mơ trẻ thơ
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Ước mơ tuổi thơ
Ước mơ tuổi thơ
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Chào ngày mới
Chào ngày mới
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Tay trắng tay đen
Tay trắng tay đen
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Thỏ con nấu bếp
Thỏ con nấu bếp
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Niềm vui gia đình
Niềm vui gia đình
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Ước mơ thần tiên
Ước mơ thần tiên
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Chích chòe
Chích chòe
Trúc Hà

Ước Chí Minh có nhiều phép tiên
Ước Chí Minh có nhiều phép tiên
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Có con nghé nhỏ
Có con nghé nhỏ
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Cùng nhau múa hát
Cùng nhau múa hát
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

Kéo cưa lừa xẻ
Kéo cưa lừa xẻ
Khánh Vân, Như Ý, Phương Uyên & Trúc Hà

0:00