lcking

Releases

Làm Nó Đi
Làm Nó Đi
Single • 2023
Bé Đường [Explicit]
Bé Đường [Explicit]
E
Single • 2022
Hong Bé Ơi
Hong Bé Ơi
Single • 2022
Single Mom (Remix)
Single Mom (Remix)
Single • 2022
Single Mom [Explicit]
Single Mom [Explicit]
E
Single • 2021
Radio [Explicit]
Radio [Explicit]
E
Single • 2021
Goodtrip
Goodtrip
Single • 2021
Ghệ Đẹp (Remix)
Ghệ Đẹp (Remix)
Single • 2020
Lướt [Explicit]
Lướt [Explicit]
E
Single • 2020

Top Songs

1. Làm Nó Đi
1. Làm Nó Đi
Cain, lcking, D.C Major, PACEE & HuyJu

2. Hong Bé Ơi (H20 Remix)
2. Hong Bé Ơi (H20 Remix)
Cain, lcking & Antoneus Maximus

3. Hong Bé Ơi (Pi Seven Remix)
3. Hong Bé Ơi (Pi Seven Remix)
Cain & lcking [feat. Antoneus Maximus]

4. Hong Bé Ơi (One Music Remix)
4. Hong Bé Ơi (One Music Remix)
Cain, lcking & Antoneus Maximus

5. Hong Bé Ơi (Sinkra Remix)
5. Hong Bé Ơi (Sinkra Remix)
Cain, lcking & Antoneus Maximus

6. Hong Bé Ơi (Am X Ss Remix)
6. Hong Bé Ơi (Am X Ss Remix)
Cain, lcking & Antoneus Maximus

7. Hong Bé Ơi (Taxi Remix)
7. Hong Bé Ơi (Taxi Remix)
Cain, lcking & Antoneus Maximus

8. Bé Đường
8. Bé Đường
E
Cain & lcking

9. Hong Bé Ơi
9. Hong Bé Ơi
Cain, lcking & Antoneus Maximus

10. Single Mom (Remix)
10. Single Mom (Remix)
Cain, lcking & Feliks Alvin

11. Single Mom
11. Single Mom
E
Cain & lcking

12. Radio
12. Radio
E
Lee7, MinhLai & lcking