Artist

Nguyên Lộc

Popular Songs

Ngày xưa ngày nay
Ngày xưa ngày nay
Nguyên Lộc & Phượng Thúy

Bài xuân ca tươi thắm
Bài xuân ca tươi thắm
Phương Thanh, Nguyên Lộc & Quốc Hùng

Chiếc cúp cuộc đời
Chiếc cúp cuộc đời
Nguyên Lộc & Kỳ Phương

Xin chớ vội yêu
Xin chớ vội yêu
Nguyên Lộc & Mỹ Hương

Made In India
Made In India
Phương Thảo & Nguyên Lộc

Như khúc tình ca
Như khúc tình ca
Phương Thanh, Nguyên Lộc & Minh Thuận

Những điều em muốn
Những điều em muốn
Nguyên Lộc, Phương Giao & Bảo Lộc

Giấc mơ vô vọng
Giấc mơ vô vọng
Nguyên Lộc & Mỹ Hương

Bay theo những bước chân
Bay theo những bước chân
Nguyên Lộc & Mỹ Hương

Sài Gòn
Sài Gòn
Phương Giao, Nguyên Lộc & Khánh Duy

Dấu yêu xưa
Dấu yêu xưa
Phương Giao & Nguyên Lộc

Bên nhau say đắm
Bên nhau say đắm
Nguyên Lộc & Mỹ Hương

0:00