Artist

Ngọc Ngữ

Popular Songs

Nếu Bìết Tình Yêu
Nếu Bìết Tình Yêu
Ngọc Ngữ & Hoàng Nhung

LK Ba Tháng Tạ Từ
LK Ba Tháng Tạ Từ
Hoàng Nhung, Tuến Quỳnh, Ngọc Ngữ & Đặng Hà Du

Con Đường Xưa Em Đi
Con Đường Xưa Em Đi
Hoàng Nhung & Ngọc Ngữ

Bừng Sáng
Bừng Sáng
Phương Hồng Quế, Ngọc Ngữ, Chau Ngoc Ha & Song Thanh

Xin Gọi Nhau là Cố Nhân
Xin Gọi Nhau là Cố Nhân
Phương Hồng Quế, Ngọc Ngữ & Chau Ngoc Ha

Hai Mùa Noel
Hai Mùa Noel
Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà

Tôi Chưa Có Mùa Xuân
Tôi Chưa Có Mùa Xuân
Tuấn vũ & Ngọc Ngữ

Về Quê Ngoại
Về Quê Ngoại
Ngọc Ngữ & Tuấn Quỳnh

Mùa Đông Về Chưa Em
Mùa Đông Về Chưa Em
Tuấn vũ, Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà

Popular Albums

Con Đường Xưa Em Đi
Con Đường Xưa Em Đi
Hoàng Nhung & Ngọc Ngữ
2015
Hai Mùa Noel
Hai Mùa Noel
Ngọc Ngữ, Chau Ngoc Ha & Tuấn vũ
2020
Tuyết Lạnh
Tuyết Lạnh
Châu Ngọc Hà & Ngọc Ngữ
2020
Cô Nữ Sinh Gia Long
Cô Nữ Sinh Gia Long
Ngọc Ngữ
2018
Tình Khúc Nhật Ngân
Tình Khúc Nhật Ngân
Hương Lan, Bang Tam & Ngọc Ngữ
2020

0:00