Artist

Joseline M'Mujinji

Popular Songs

Ndibusire
Ndibusire
Olinabanji M'Namulanga, Kuralikushara M'Ganywamulume, Bashimbe M'Ciryalya, Nzigire M'Mweze, Vumilia M'Muhundwa, Joseline M'Mujinji, Kalarha M'Rubrshuza, Bahati M'Mukwi, Tulinabo M'Rhuchocha, Birange Ciza, Bashimbe M'Ntalega, Ntamwira M'Bashizi, Barimukwe M'Mudunga, Cibicabene M'Balere, Mapendo Mugisho, Nsimire M'Ntalikoche & Cibalonza M'Mateso

0:00