Artist

Moni Aumalesulu

Popular Songs

Ua Liu Malala Lo'u Faamaoni
Ua Liu Malala Lo'u Faamaoni
Saia Sola [feat. Moni Aumalesulu]

Faatumau Pea Le Mamalu
Faatumau Pea Le Mamalu
Moni Aumalesulu [feat. Sammy Atoa]

Popular Albums

Ua Liu Malala Lo'u Faamaoni
Ua Liu Malala Lo'u Faamaoni
Saia Sola [feat. Moni Aumalesulu]
Faatumau Pea Le Mamalu
Faatumau Pea Le Mamalu
Moni Aumalesulu [feat. Sammy Atoa]

0:00