Artist

Đặng Thế Luân

Popular Songs

Đón xuân nay nhớ xuân xưa
Đón xuân nay nhớ xuân xưa
Đặng Thế Luân & Tâm Đoan

Căn nhà màu tím - Căn nhà dĩ vãng
Căn nhà màu tím - Căn nhà dĩ vãng
Đặng Thế Luân, Băng Tâm, Thùy Dương & Tường Nguyên

Non nước chung tình
Non nước chung tình
Đặng Thế Luân

Đan áo mùa xuân
Đan áo mùa xuân
Đặng Thế Luân

Mùa đông về chưa em
Mùa đông về chưa em
Đặng Thế Luân

Mất nhau rồi
Mất nhau rồi
Đặng Thế Luân & Băng Tâm

Lối về đất mẹ
Lối về đất mẹ
Đặng Thế Luân

Nếu ta đừng quen nhau
Nếu ta đừng quen nhau
Đặng Thế Luân & Tâm Đoan

0:00