Lưu Đức Long

Top Songs

3. Nỗi nhớ dịu êm
3. Nỗi nhớ dịu êm
Lưu Đức Long

4. Medley Đã xa rồi - Nghiệt ngã
4. Medley Đã xa rồi - Nghiệt ngã
Mai Thanh Sơn & Lưu Đức Long, Mai Thanh Sơn & Lưu Đức Long

6. Medley Hoang Vắng - Nỗi Nhớ Dịu Êm
6. Medley Hoang Vắng - Nỗi Nhớ Dịu Êm
Phạm Tuấn Ngọc & Lưu Đức Long, Pham Tuan Ngoc & Lưu Đức Long

7. Nghiệt Ngã
7. Nghiệt Ngã
Lưu Đức Long